Psykolog Majken Rosenberg


Velkommen til min side.

Her vil jeg fortælle dig lidt om mig, og om de ydelser, som jeg tilbyder.

Jeg håber, at du tager kontakt til mig, hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dig.

Jeg er uddannet psykolog og autoriseret af psykolognævnet.

Jeg har siden 2007 arbejdet som psykolog, familiebehandler og børnesagkyndig rådgiver.

J


Jeg tilbyder:

Samtaler med børn, unge, forældre og mennesker i skilsmisse,

vildrede, livsomvæltninger, kriser og udvikling.

Kvindecirkler

Forældregrupper (skilsmisse)

Konsulentydelser

_________________________________________

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i mit fine lokale i NOR:, Hejrevej 30, 3. sal, 2400 Kbh. NV

og i mit nye lokale i Sundhedshus Vanløse, Indertoften 10, 3. sal, 2720 Vanløse.

Kontakt mig på 30 49 97 59 eller skriv majkenrosenberg@protonmail.com


Samtaler hos mig


Måske søger du hjælp til en konkret situation i dit liv, så som skilsmisse, børn i mistrivsel, parforhold og 'forældreskab'. Måske er din søgen lidt mere diffus? Måske handler den mere om at få det bedre generelt, få mere tilfredshed, ro og latter i dit liv? Jeg har i mange år arbejdet med at støtte mennesker til at finde overblik over deres konkrete situation, og med at afsøge hvilke løsninger og muligheder, der allerede eksisterer i deres liv for at få netop det liv, som de ønsker sig.


Det vigtigste afsæt for samtalerne hos mig, er det levede liv, de følelser og oplevelser, som du kommer med. Mit bidrag til samtalerne er naturligt farvet af de teorier og erfaringer, som jeg har med mig både som terapeut og menneske, men dit liv og dine erfaringer er i centrum for det, som udfolder sig.


Jeg ønsker at skabe rum for betydningsfulde og nærværende samtaler

om de ting, som fylder hos dig.

Min ambition er, at du går fra samtalerne med mig og føler dig mindre alene

med dine oplevelser og med en oplevelse af, at selvom kun du kan gå vejen,

så er jeg med dig undervejs.


Jeg kan helt kort sige, at mit arbejde tager afsæt i den narrative teori kombineret med en eksistentielle tilgang. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om min teoretiske tilgang.


Jeg er aktuelt ved at forberede opstart af endnu en gruppe for skilte forældre. Det særlige ved denne type gruppe er, at den er målrettet de forældre, som ønsker at forbedre deres samarbejde med deres ex-partner, men som ikke oplever, at det er muligt at gøre dette sammen med vedkommende. Eller de forældre som oplever, at have behov for et rum uden den anden forælder til at bearbejde og håndtere deres skilsmisse.

Det er derfor kun muligt for den ene forælder at deltage i den aktuelle gruppe.


Kontakt mig meget gerne, hvis du er interesseret i at høre mere om dette tilbud.

Det praktiske

Samtalerne foregår i skønne omgivelser:

Sundhedshus NOR:,

Hejrevej 30, 3. sal,

2400 København NV

eller

Sundhedshus Vanløse,

Indertoften 10, 3. sal

2720 Vanløse


Det er også mulighed for at samtalerne kan foregå online, via telefon og i særlige tilfælde hjemme hos dig. Jeg har indimellem aften- og weekendtider, der må dog påregnes længere ventetid på disse tider.


Kontakt:

Jeg er lettest at træffe via mail majkenrosenberg@protonmail.com

Du er også velkommen til at kontakte mig på tlf.: 30 49 97 59 - læg en besked og jeg kontakter dig hurtigst muligt.


Priser:

Terapi og rådgivning

Individuelle samtaler (55 min): 950,-

Individuelle samtaler (75 min): 1300,-

Parsamtaler (Op mod 90 min): 1500,-


Forældresamarbejde/ skilsmisseforløb:

Indledende og afsluttende samtale (op mod 120 min): 2000,-

Individuelle samtaler (75 min): 1300,-


Supervision

Individuel supervision (60 min): 1200,-

Gruppe supervision 2-4 personer 2000,- i timen

Ved større grupper og/ eller forløb kontakt mig, så aftaler vi nærmere.


Betaling:

Skal foregå i forbindelse med samtalen, og kan foregå kontant,

via mobilpay 30998 eller

via bankoverføresel til konto: 7670-0005466466.


Afbud

meddeles senest 24 timer før, da samtalen ellers bliver takseret. For udeblivelse betales fuld takst.


Forsikringer/ tilskud

Hvis du eller din arbejdsplads har aftale med en sundhedsforsikring, kan det være muligt at få dækket udgifterne til behandling gennem denne. Jeg har bl.a. en aftale med Falck Healthcare.


Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til op til 12 samtaler. Tilskuddet er aktuelt på 300,- pr. samtale - se her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjae...


Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, så det er ikke muligt at få tilskud fra sygesikringen til behandling gennem henvisning fra egen læge.


Til toppen